Anexe ale contractului de finanţare

 Descrierea proiectului (anexa 3 a propunerii de proiect)

 Planul de realizare (anexa IIa a Contractului de finanţare)

 Criterii minime de performanţă ( anexa IIb a Contractului de finanţare)

__________________________________________________